Call us
+31 30 200 81 79
Visit us (appointment only)
Hooghiemstraplein 108 - 3514 AZ Utrecht - Netherlands
MAIL US

Smart AI Innovation™

Hoe kom je van een waardevol idee naar een uitgewerkt AI-concept en een werkende oplossing? Met Smart AI Innovation van Bolesian! Smart AI Innovation is een methode voor conceptontwikkeling die volledig is gericht op het creëren van business value in situaties waarin de meerwaarde van artificial intelligence aantoonbaar is.

Smart AI Innovation

Smart AI Innovation vindt zijn oorsprong in Appreciative Inquiry en Agile. Smart AI Innovation is een cyclisch proces dat – via inzicht in mogelijkheden van beschikbare kennis, gegevens en middelen – snel leidt tot een uitgewerkt concept en een werkend prototype. 

We vertrekken vanuit uw business-doelstellingen. We maken kwaliteiten en potentie zichtbaar van beschikbare gegevens, systemen en mensen. Hierop bouwen we verder. Samen creëren we een helder toekomstbeeld van het verlangde systeem en selecteren hiervoor de juiste AI-componenten. Wij zorgen ervoor dat uw innovatieve concept technisch maakbaar is en demonstreren dat met een prototype. Na de eerste iteratie van het proces kan het systeem stapsgewijs verfijnd of uitgebreid worden met nieuwe functies. Hiervoor wordt telkens een nieuwe iteratie van het proces doorlopen. Samen toetsen we de organisatorische haalbaarheid en maken we de business case inzichtelijk. Zo leggen we samen met u en uw mensen de basis voor het innovatieve AI-concept dat uw doelstellingen realiseert.

Meer weten over Smart AI Innovation?